Employment Permits (Amendment) Act 2014

36.

Amendment of Aliens Order 1946

36. F2[]

Annotations:

Amendments:

F2

Repealed (22.07.2022) by Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2022 (19/2022), s. 36(b), S.I. No. 370 of 2022.