Official Languages Act 2003

Short title and commencement.

1

1. —(1) This Act may be cited as the Official Languages Act 2003.

(2) This Act shall come into operation on such day or days not later than 3 years after the passing of this Act as, by order or orders made by the Minister under this section, may be fixed therefor either generally or with reference to any particular purpose or provision, and different days may be so fixed for different purposes and different provisions.

Annotations:

Editorial Notes:

E1

A table showing sections and their commencement dates is available at https://www.irishstatutebook.ie/eli/isbc/2003_32.html.

E2

Power pursuant to s. 1(2) exercised (19.01.2004) by An tOrdú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Tosach Feidhme) 2004 (S.I. No. 32 of 2004).

3. Socraítear gurb é an 19 Eanáir 2004 an lá a thiocfaidh—

(a) ailt 5 agus 6,

(b) Cuid 3 (seachas ailt 9(3) agus 10) agus Cuid 4, agus

(c) alt 36

d'Acht 2003 agus an Chéad Sceideal agus an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 2003 i ngníomh.

4. Socraítear gurb é an 1 Bealtaine 2004 an lá a thiocfaidh—

(a) mír (a), a mhéid a bhaineann sí le comhlacht poiblí (seachas údarás áitiúil),

(b) mír (a), a mhéid a bhaineann sí le húdarás áitiúil, maidir le doiciméid a fhoilsítear tar éis an lae sin (seachas plean forbartha a fhoilsítear faoi alt 11 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Uimh. 30 de 2000) ach nach bhfuil déanta fós faoi alt 12 den Acht sin),

(c) mír (b), a mhéid a bhaineann sí le tuarascáil bhliantúil maidir leis an mbliain 2003 nó aon bhliain dá éis sin,

(d) mír (c), a mhéid a bhaineann sí le cuntas iniúchta nó ráiteas airgeadais i leith na bliana 2003 nó aon bhliain dá éis sin,

(e) mír (d), a mhéid a bhaineann sí le ráiteas straitéise i leith na bliana 2003 nó aon bhliain dá éis sin, agus

(f) mír (e)

d'alt 10 d'Acht 2003 i ngníomh.

E3

Power pursuant to subs. (2) exercised (30.10.2003) by An tOrdú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Tosach Feidhme) 2003 (S.I. No. 518 of 2003).

2. Tiocfaidh Altanna 2, 3, 4 agus Cuid 5 de Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003) i ngníomh ar 30 Deireadh Fómhair 2003.