Defence Act 1954

EIGHTH SCHEDULE.

Form of Oath or Declaration to be taken or made by F382 [ persons enlisting ] in the Permanent Defence Force under section 53.

PART I.

Mionnaímse (nó dearbhaímse), ___________, go solamanta go mbead dílis d’Eirinn agus tairiseach don Bhunreacht agus, faid a bhead im F383 [ chomhalta ] d’Oglaigh na hEireann, go gcomhlíon-fad gach ordú dleathach a bhéarfas m’oifigigh uachtaracha dhom agus, faid a bhead im F383 [ chomhalta ] de na Buan-Oglaigh, nach gceanglód le haon eagraíocht nó cumann polaitíochta ná le haon chumann rúnda ar bith ná nach mbead im chomhalta den chéanna ná nach dtaobhód leis an gcéanna agus, má bhím im F383 [ chomhalta ] de na hOglaigh Cúltaca, nach gceanglód le haon chumann rúnda ar bith ná nach mbead im chomhalta den chéanna ná nach dtaobhód leis an gcéanna faid a bhead im F383 [ chomhalta ] de na hOglaigh Cúltaca.

PART II.

I,___________, do solemnly swear (or declare) that I will be faithful to Ireland and loyal to the Constitution and that while I am a F384 [ member ] of the Defence Forces I will obey all lawful orders issued to me by my superior officers and that while I am a F384 [ member ] of the Permanent Defence Force I will not join or be a member of or subscribe to any political organisation or society or any secret society whatsoever and that, if I become a F384 [ member ] of the Reserve Defence Force, I will not, while I am a F384 [ member ] of the Reserve Defence Force, join or be a member of or subscribe to any secret society whatsoever.