Defence Act 1954

SEVENTH SCHEDULE.

Form of Oath or Declaration to be taken or made by Officers of the Reserve Defence Force.

Section 43 (2).

PART I.

Mionnaímse (nó dearbhaímse), ___________, go solamanta go mbead dílis d’Eirinn agus tairiseach don Bhunreacht agus, faid a bhead im oifigeach de na hOglaigh Cúltaca, go gcomhlíonfad gach ordú dleathach a bhéarfas m’oifigigh uachtaracha dhom agus nach gceanglód le haon chumann rúnda ar bith ná nach mbead im chomhalta den chéanna ná nach dtaobhód leis an gcéanna.

PART II.

I,___________, do solemnly swear (or declare) that I will be faithful to Ireland and loyal to the Constitution and that while I am an officer of the Reserve Defence Force I will obey all lawful orders issued to me by my superior officers and will not join or be a member of or subscribe to any secret society whatsoever.